Zpět

Kašna se sochou sv. Jiří

Menu
GPS 49°42'53"N 16°15'56"E (xx km)
Turistická atraktivita (socha / pomník, kašna) zdroj: Wikimedia Commons

Socha od Jiřího Pacáka je umístěna na horní kašně na Palackého náměstí. Týž vytesal ve stejném roce i kašnu. Ve středu čtyřbokého bazénu stojí podstavec ukončený čtyřmi delfíny chrlícími vodu, kteří vzhůru otočenými ocasy nesou podnož sochy. Sv. Jiří klečí na drakovi, resp. dračici a vráží jí kopí do tlamy.


Kategorie kašna, socha / pomník
Rok výstavby 1727