Zpět

Kašna se sochou sv. Michaela archanděla

Menu
GPS 49°42'52"N 16°15'57"E (xx km)
Turistická atraktivita (socha / pomník, kašna) zdroj: Wikimedia Commons

bližší informace o fotografii

Socha od Jiřího Pacáka stojí na podstavci na spodní kašně na Palackého náměstí. Kašnu vytesal v r. 1750 kamenický mistr Jakub Müller z Poličky. Sv. Michael šlape po poraženém ďáblovi, ve vztyčené pravici drží meč, v levé ruce pak oválný štít s iniciálami IHS (zde ve významu: Iesus Hominum Salvator – Ježíš, spasitel lidí, resp. lidstva), pod iniciálami jsou tři hřeby z Kristova kříže.


Kategorie kašna, socha / pomník
Rok výstavby 1727
Je třeba opravit údaje?