Zpět

Socha sv. Jana Nepomuckého

Menu
GPS 49°42'52"N 16°15'55"E (xx km)
Turistická atraktivita (kříž / drobná sakrální stavba) zdroj: Wikimedia Commons

Socha od Jiřího Pacáka je umístěna při jižní stěně radnice na Palackého náměstí. Sochu tehdy ještě „pouze“ blahoslaveného (svatořečen 1729) objednal poličský měšťan Václav Tichý. Stojí na štíhlém okoseném, zužujícím se podstavci, který je dole rozšířen volutami a nahoře ukončen římsou.


Kategorie kříž / drobná sakrální stavba
Rok výstavby 1727