Zpět

Sousoší Nejsvětější Trojice

Menu
GPS 49°43'31"N 16°18'22"E (xx km)

Sousoší nechal vztyčit svým nákladem poličský měšťan a starší sboru literátského David Krejčí. Z mohutného pískovcového podstavce vyrůstá čtyřboký rovněž pískovcový jehlan s korintskou hlavicí, který nese sousoší N. Trojice obklopené hlavičkami andílků. Na podstavci je vpředu reliéf Panny Marie (podle Z. Wirtha sv. Kateřiny), na jehlanu sv. Floriána. Podstavec je opatřen římsou, na které původně stály sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, dnes již ztracené.


Kategorie kříž / drobná sakrální stavba
Rok výstavby 1877