Zpět

Dřevěný kříž na Šibeničním vrchu

Menu
GPS 49°42'4"N 16°15'32"E (xx km)

Na tomto místě byl v minulosti prováděn výkon hrdelního práva. Tohoto práva však Polička pozbyla v souvislosti s josefínskými reformami v roce 1765 - jako poslední zde byl popraven jakýsi Matyáš Bytgner, odsouzený k upálení. Popraviště bylo poté zrušeno a mučící nástroje byly uloženy v městském špýcharu, kde shořely při požáru v r. 1877. Vrch byl později zalesněn. Kříž je na tomto místě doložen již v r. 1853, v r. 1929 se však zřítil a byl nahrazen novým.


Kategorie kříž / drobná sakrální stavba
Rok výstavby 1971