Zpět

Shromáždění u hradeb 07/2011

Menu
Shromáždění u hradeb 07/2011

Budeme hrát písně a mluvit o tom, co pro nás Bůh v našich životech udělal... a co může udělat i pro Tebe.Téma: Kde domov můj?Který z Čechů by neznal tuto otázku. V naší národní hymně ji mnohdy bezmyšlenkovitě zpíváme od útlého dětství, aniž bychom se vážně zamysleli nad tím, kde je náš opravdový domov. Každý, kdo byl delší čas v cizině, vzpomínal určitě na „zemský ráj to na pohled“, nicméně opravdové vlastenectví takřka vymizelo. Avšak i ten největší vlastenec se dočká okamžiku, kdy zjistí, že jeho nádherný domov byl jen přechodným bydlištěm.Nevěříte? Ale ano, každý to ví. Stačí se podívat do jakéhokoliv životopisu, kde je zmiňován člověk, který již zemřel. Jeho život je zaznamenán pouze jako pomlčka mezi čísly… Člověk XY, datum narození, pomlčka a datum úmrtí. Náš život je dlouhý jako jediná pomlčka a to není mnoho.Z pohledu věčnosti je náš pobyt zde na zemi pouze přechodným bydlištěm. I moje babička, která prožila 90 let v Telecím, zde byla jenom na přechodnou dobu a, chcete-li, na dobu jediné pomlčky mezi čísly 1906 a 1996.Kde je tedy to naše opravdové „místo trvalého pobytu“, jestliže je náš pozemský život z pohledu věčnosti pouhou návštěvou?Podle Bible jsou dvě možnosti: Ježíš říká, že můžeme žít navěky v Božím království. Zároveň nás však vybízí, abychom se připravili na odchod z tohoto těla a splnili důležitou podmínku: naše jméno musí být zapsáno v knize života. Dalo by se to nazvat jakýmsi zápisem do nebeské matriky. To není můj výmysl, to je zmíněno v poslední knize Bible. Ovšem to není všechno.Také se tam píše, že každý, kdo není zapsán v knize života - všichni zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá varianta.Ptáte se, jak a kdy dostat své jméno do knihy života? Ježíš říká: „Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.“ A také říká „Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život.“Popros Ježíše, Božího Syna, aby ti odpustil všechny hříchy a vstoupil do tvého srdce. Jestliže to myslíš vážně, On to udělá. Najdi si živé společenství křesťanů, mluv s Bohem v modlitbách, čti Bibli a jednej podle ní. Svoje rozhodnutí pro Ježíše neodkládej. Tu možnost volby máš, jen pokud jsi naživu. Kolik času ti zbývá...?Ať nikdo z nás není tak pošetilý, že by zanedbal nejdůležitější otázku, jakou je otázka věčného domova. Uzavíráme pojistky na naše pozemské domy, které tady stejně necháme, ale kde skončíme po smrti, o to se nestaráme.Nemylme se. To, že se necháš pokřtít jako dítě a při pohřbu pronesou tvoji rakev kostelem, není zárukou vstupu do nebe. Dokonce ani pravidelné chození do kostela tě nezachrání. To lze dělat i bez Boha. Do nebe tě dostane jen živý Ježíš, kterému otevřeš svůj život.


Typ církevní setkání
Telefon 739 524 784
E-mail acp.bures@tiscali.cz
Místo konání
  • 49°42'51"N 16°16'3"E
  • Polička
- Městský park u hradeb
Datum a čas konání ne 3.7.2011 14:00 - 16:00
URL www.acpolicka.cz/
Součást opakované události Shromáždění u hradeb Polička
Přístupné pro vozíčkáře Ano
Pořadatel Apoštolská církev Polička
Dokumenty