Zpět

Čas pro neobyčejné zážitky

Menu
Festival muzejních nocí

Začátek večerního putování v 19. 00 hod. v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

1. Centrum Bohuslava Martinů
Šaffova ulice
19. 00 – 24. 00 hod.
Po celý večer pro vás budou zpřístupněny expozice centra. V expozici Historie města Poličky se můžete odívat do historických kostýmů, naučit se pranostiky spojené se sochami na Morovém sloupu anebo postavit město. V expozici Sklářství na Ho- rácku uvidíte techniku zdobení skla - gravírování přímo z rukou sklářky Hanny Tumové. Ve Třídě B. Martinů se vrátíte do dob svých dědů, usednete do školních ška- men a můžete si vyzkoušet krasopis, psaní olůvkem na břidlicovou tabulku - mimochodem už jste někdy klečeli na hrachu? V expozici Barevný svět B. Martinů si prohlédnete scénické návrhy inspirované tvorbou B. Martinů a vyfotit se budete moci u originálních kulis z baletu Kuchyňská revue – tedy u obřího hrnce, poklič- ky, koštěte či vařečky. AV sál bude věnován Spolku NÁŠ MARTINŮ – pokud ještě nevíte, o koho jde a čím vším se zabývá, dozvíte se vše! Ve vestibulu pak bude ležet prázdná kniha s názvem Polička – aneb 555 věcí, které na ní máme rádi. Sem budou moci poutníci zapsat, co se jim na jejich městě líbí, co obdivují a bez čeho by si své město nedovedli představit.

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba,
Náměstí B. Martinů
časové prohlídky: 19. 00, 19. 30, 20. 00, 20. 30, 21. 00, 21. 30, 22. 00, 22. 30 hod.
Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 40,- Kč/ jednotlivec. Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji v Centru B. Martinů nejpozději do 31. května 2016 denně mimo pondělí od 9. 00 - 12. 00, 12. 30 - 17. 00 hod..

3. MaTami, centrum pro rodinu z. s.
Šaffova ulice
19. 00 – 22. 00 hod.
Nabízíme rodinám s dětmi, aby si do centra přišli pohrát a vytvořit si z barevných písků mandalu s motivem 555.

4. Roadshow horských kol
Palackého náměstí
19. 00 – 22. 00 hod.
Fanoušci horských kol už netrpělivě odpočítávají dny do zahájení MS horských kol v Novém Městě na Moravě. Ovšem ještě předtím vás čeká vystoupení biketrialistů! Chybět nebude doprovodný program pro děti a dospělé i soutěže o vstupenky na MS horských kol. Patříte- li mezi fanoušky cyklistiky, nenechte si ji ujít.
19. 30 a 21. 00 hod. – vystoupení Biketrial Hamry. Těšit se můžete na ukázku růz- ných triků, skákáni na kole přes dobrovolníky a soutěže o vstupenky na MS horských kol.

5. Městská knihovna Polička
Palackého náměstí
18. 30 – 24. 00 hod.
Před knihovnou bude již tradičně připraveno posezení pro unavené poutníky.
20. 00 - Vernisáž výstavy Polička včera a dnes

6. Informační centrum Polička
Palackého náměstí
19. 00 – 21. 30 hod.
Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycující krásu našeho města.

7. Mateřská škola Polička
Palackého náměstí
19. 00 – 21. 00 hod.
Připravena je výstava prací dětí inspirovaná tématem „555“. V 19. 00, 19. 15, 19. 30, 19. 45 a 20. 00 hod. se můžete těšit na tanec v moderním duchu 555.

8. Netradiční undergroundové posezení u Zlatého Orla
Palackého náměstí, vchod do prodejny Enter
19. 00 – 23. 00 hod.
V rámci akce se bude opět na náměstí před lékárnou konat Netradiční undergroundo- vé posezení. Připraveny jsou místa k sezení a drobné občerstvení. Vstup- né dobrovolné.
19. 00 - volný gramofon – přines si oblíbené LP
20. 30 - neautorské čtení undergroundové poezie
21. 45 - básnický recitál Pavel J. Hejátko
23. 00 - jamming - přines si oblíbený nástroj

9. Skautské středisko Tilia Polička
Parkány 252, skautská klubovna Na Parkánech
19. 00 – 21. 00 hod.
Prezentace fotek z let 2014 a 2015, 2016. Přijďte si něco vyrobit, zahrát si, zasoutě- žit a získat drobné odměny.

10. Vinotéka “Pod věží”
Šaffova ulice
19. 00 – 23. 00 hod.
555 - (ne) jen nadmořská výška Poličky.

11. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stří- teže
Starohradská ulice
19. 00 – 23. 00 hod.
Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci na- hlédnout i do činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská technika.

12. Pohřební služba Polička
Starohradská ulice 375
19. 00 – 23. 00 hod.
Poutníci nočním městem si budou moci prohlédnout prostory obřadní síně. Zároveň je možnost nahlédnutí do zákulisí pracovníků pohřební služby.

13. Oblastní charita Polička
Vrchlického 22
19. 00 - 22. 30 hod.
Labyrint třetího domu - projděte se zákoutími třetí charitní budovy a obdivujte ob- razy vytvořené lidmi s duševním onemocněním, ponořte se do tmy a hry světel a oče- kávejte různá překvapení ukrytá ve zdech starého domu.

14. Římskokatolická farnost, děkanství Polička
Náměstí B. Martinů
19. 15 – 21. 45 hod.
V kostele sv. Jakuba se uskuteční dvě hudební vystoupení (20. 00 a 21. 15 hod.). Před a po prvním vystoupení si mohou návštěvníci kostela prohlédnout varhany, vyslech- nout zvukovou ukázku a individuálně si projít přízemí kostela.

19. 15 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou, individuální prohlídka přízemí kostela
20. 00 hod. – Vystoupení chrámového sboru sv. Jakuba v Poličce pod vedením Květy Šafářové
20. 30 hod. – Prohlídka varhan se zvukovou ukázkou, individuální prohlídka přízemí kostela
21. 15 hod. – Zpěvy s kytarou
21. 45 hod. – Ukončení programu

15. Středisko volného času Mozaika
Náměstí B. Martinů
19. 00 – 22. 00 hod.
Cesta kole světa - děti procestují celý svět v Mozaice plné her a kvízů spojený s výstavou výtvarných prací dětí ze ZK. Čekají vás: japonské workshopy – Japon- ský klub Olomouc, bubnování s indiány, thajské tanečky, dětská jazzová kape- la, jídla z celého světa…

16. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
Náměstí B. Martinů
19. 00 – 22. 00 hod.
Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekondiční a sportovní masér.

17. Centrum Pontopolis
Riegrova 52
19. 00 - 24. 00 hod.
Pouliční koncert a občerstvení, ochutnávka tradičních jídel z různých zemí světa (Sý- rie, Polsko, Vietnam...), pletení copánků a jiné multi- kulti.

18. Bavlněný ráj
Riegrova ulice 30
18. 00 - 23. 00 hod.
Jako předchozí ročníky bude výstavka nejen patchworku v průjezdu domu a otevřena prodejna s možností zakoupení látek a výrobků.

19. Tylův dům
Vrchlického 53
19. 00 – 24. 00 hod.
Polička 1265 – 2015 - 750. let od založení města králem Přemyslem Otakarem II. Fil- mové zpracování průběhu roku oslav promítáme od 19. 00, 20. 00., 21. 00., 22. 00 a poslední od 23. 00 hodin. Před dalším putováním se můžete občerstvit v baru Tylova domu.

20. Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Nábřeží svobody
19. 00 – 23. 00 hod.
Výstava JERONÝM PRAŽSKÝ k 600. výročí upálení toho druhého, jehož mučednic- tví zůstává ve stínu smrti Mistra Jana Husa.
19. 00 - 23. 00 - možnost prohlídky výstavy a kostela

21. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Československé armády 347
18. 00 - 22. 30 hod.
Broučci - vystoupení žáků ZUŠ ve volném zpracování pedagogů hudebního oboru ZUŠ na motivy knihy J. Karafiáta. Ke zhlédnutí bude výstava výtvarného oboru ZUŠ v prostorách školy. Představení se konají v 18. 00 a 19. 00 hod.

22. Síň řemesel
ulice Na Bídě
19. 00 - 23. 00 hod.
Ukázky starých řemesel jako již tradičně. Pro malé poutníky bude připraveno skládání z papíru. Oko potěší výstava paličkované krajky na téma moře a příroda 555 metrů nad mořem. zážitků.


Typ Festival muzejních nocí
Zakázán vstup se zvířaty Akce je vhodná pro děti
Místo konání
Datum a čas konání so 4.6.2016 18:00
Přístupné pro vozíčkáře Ne
Pořadatel Centrum Bohuslava Martinů
Související aktuality
  • Polička nabídla neobyčejné zážitky pro všechny smysly (9.6.2016, Město Polička)
  • Poličská muzejní noc 2016 (30.5.2016, Město Polička)
  • Čas pro neobyčejné zážitky opět na mnoha místech v Poličce (12.5.2016, Českomoravské pomezí)
Zdroj dat Informační a turistické centrum Polička