Zpět

Zásady ochrany osobních údajů

Menu

Aplikace používá geolokaci pouze k určení polohy uživatele pro účely zakreslení na mapovém podkladu a určení vzdálenosti k vyhledaným objektům. Údaje o poloze uživatele nejsou z aplikace nikam zasílány ani shromažďovány.

Pokud si nepřejete používat geolokaci, můžete ji vypnout.